Hemstädning

Storlek kvm
Pris innan RUT | pris/timme
Timmar
Storlek kvm
Pris innan RUT | pris/timme
Timmar
0-30 kvm
350.00 kr/timme
2 timmar
90-99 kvm
280.00 kr/timme
4 timmar
30-49 kvm
350.00 kr/timme
2 timmar
100-114 kvm
280.00 kr/timme
4 timmar
50-59 kvm
330.00 kr/timme
3 timmar
115-124 kvm
260.00 kr/timme
5 timmar
60-69 kvm
300.00 kr/timme
3 timmar
125-137 kvm
260.00 kr/timme
5 timmar
70-79 kvm
300.00 kr/timme
3 timmar
138-149 kvm
250.00 kr/timme
5 timmar
80-89 kvm
280.00 kr/timme
4 timmar
150-160 kvm
250.00 kr/timme
5 timmar

Flyttstädning

Storlek kvm
Pris efter RUT
Pris kvm
Storlek kvm
Pris innan RUT
Pris kvm
0-30 kvm
1000.00 kr
66.67 kr
90-99 kvm
2150.00 kr
45.26 kr
30-49 kvm
1100.00 kr
55.00 kr
100-114 kvm
2300.00 kr
41.07 kr
50-59 kvm
1300.00 kr
47.27 kr
115-124 kvm
2450.00 kr
40.83 kr
60-69 kvm
1600.00 kr
49.23 kr
125-137 kvm
2650.00 kr
40.46 kr
70-79 kvm
1800.00 kr
48.00 kr
138-149 kvm
2850.00 kr
39.58 kr
80-89 kvm
2000.00 kr
47.06 kr
150-160 kvm
3150.00 kr
39.38 kr

Flytt

Flytt + Flytt Bil
Antal Man
Timpriser
500.00 - 600.00 kr/timme
2
1100.00 - 1300.00 kr/timme
500.00 - 600.00 kr/timme
3
1300.00 - 1600.00 kr/timme

Flytt - Villa/Lägenhet ungefärliga tider

Storlek
Ca kvm
Tid
1 - ROK
30
3 - 5 timmar
2 - ROK
50
5 - 7 timmar
3 - ROK
75
7 - 9 timmar
4 - ROK
90
8 - 10 timmar
Villa
140
8 - 11 timmar
Vårt motto är att göra det vi har lovat, till det pris och på den tid som vi kommit överens om!